Na Adoracji rozmawiamy z Bogiem

Na czym polega adoracja Najświętszego Sakramentu?

Słowo „adoracja” pochodzi od łacińskiego „ad ora”, co znaczy: „do ust”. Na adoracji zatem rozmawiamy bezpośrednio z Bogiem - dosłownie „z ust do ust”. Głęboko wierzymy w dosłowną prawdę słów Chrystusa: „Ja jestem Chlebem Życia”. Wierzymy, że On jest prawdziwie obecny w tym chlebie i że zaprasza nas na intymną rozmowę z Nim.
adoracja

Jak mam się modlić na adoracji?

To jest okazja, aby całkowicie otworzyć się przed Bogiem. To czas na intymną modlitwę. Zapraszamy do włączenia się w prowadzone przez nas rozważania i do śpiewu, ale przede wszystkim do prawdziwej rozmowy z Jezusem. Powiedz Mu wszystko, co Ci leży na sercu. Opowiedz Mu o Twoich radościach i troskach. Przeproś za to, co było złe. Podziękuj za to, co było dobre. Poproś Go o radę w sprawach życiowych. On pragnie do Ciebie przemówić. Wycisz swoje serce i umysł, by usłyszeć to, co On ma Ci do powiedzenia.
Adoracja jest jak spotkanie z ukochaną Osobą. Nie zawsze więc trzeba prowadzić taki dialog. Wystarczy patrzeć na Jezusa i dostrzec Jego kochające spojrzenie. I trwać tak, zapatrzeni w siebie, ile ma się ochotę.

A jeśli dawno nie byłem w kościele, albo nie jestem katolikiem?

Wszyscy są zaproszeni do włączenia się w tę modlitwę. Bóg sam przyprowadził Cię tutaj - nie ma przypadków.
Jeśli od dawna nie było Cię w kościele i chcesz porozmawiać z księdzem, lub się wyspowiadać – zawsze jest taka możliwość.
A jeśli nie jesteś katolikiem, a mimo to masz pragnienie zrozumienia tych Tajemnic, po prostu poproś Boga, by otworzył Twoje serce i umysł oraz by pomógł Ci się pomodlić i dał Ci się poznać. On jest Bogiem żywym, a nie bożkiem, więc odpowiada! Możesz także poprosić osoby z naszej ekipy, jeśli chciałbyś, żeby ktoś z nas pomodlił się z Tobą, albo za Ciebie.

Więcej o adoracji na Adonai.pl

Więcej o adoracji na Opoka.org.pl
Więcej o adoracji na Adoremus.pl